Skötsel

Den allmänna skötseln av fastigheten på in- och utsidan inklusive städning, ändring av namnskyltar med mera utförs av HSB. De har ett lokalkontor med fem anställda

Föreningen tecknar avtal för ett år i taget och det utvärderas ständigt.

Mejl till fastighetsexpedition i Kviberg:  fsexp.kviberg@hsb.se

 

Telefonnummer till HSB Felanmälan 010-442 24 24 

Websidan/felanmälan https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

 

Bäst att göra felanmälan är att ringa eller använda websidan eftersom HSB inte tar emot felanmälan direkt på mejl men självklart kan ni mejla om ni har frågor.

Bellevue 2.jpg