top of page

Skötsel

Den allmänna skötseln av fastigheten på in- och utsidan inklusive städning, ändring av namnskyltar med mera utförs av HSB. De har ett lokalkontor med fem anställda

Föreningen tecknar avtal för ett år i taget och det utvärderas ständigt.

Mejl till fastighetsexpedition i Kviberg:  fsexp.kviberg@hsb.se

 

Telefonnummer till HSB Felanmälan 010-442 24 24 

Websidan/felanmälan https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

 

Bäst att göra felanmälan är att ringa eller använda websidan eftersom HSB inte tar emot felanmälan direkt på mejl men självklart kan ni mejla om ni har frågor.

Bellevue 2.jpg
bottom of page