top of page

Kontakt

Styrelsen består sedan senaste årsstämman den 28 maj av följande fem personer:

 

Tony Balogh

Ordförande

antonbal65@outlook.com

Mobil: 0709 77 11 95

 

Fredrik Bergman

Kassör

 

Malin Ljungblad

Ledamot

 

Christer Jedlén

Ledamot

 

Taj Waziri

Ledamot

 

Valberedningen består av två personer och leds av Patrik Eriksson Ta.

Vi behöver bli fler i styrelse. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller Patrik om du vill vara med. Du når inom på

bottom of page